ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  
        ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  

Wydawanie dokumentacji medycznej

W związku z rygorystycznymi wymogami ochrony danych osobowych, oraz wrażliwych danych zawartych w dokumentacji medycznej, zamieszczamy informację w jaki sposób pacjent może uzyskać własną dokumentację medyczną.


ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. Złożenie wniosku osobiście – najszybsza forma

  • Należy zgłosić się z dokumentem tożsamości do rejestracji przychodni. 
  • Personel rejestracji zweryfikuje tożsamość oraz wręczy formularz gotowy do wypełnienia.
  • Formularz jest także gotowy do pobrania: KLIKNIJ TUTAJ

2. Przesłanie skanu wypełnionego wniosku opatrzonego podpisem elektronicznym ePUAP

  1. Należy pobrać i wypełnić dokument elektronicznie (PDF jest edytowalny) KLIKNIJ TUTAJ
  2. Uzupełniony dokument w formie elektronicznej (format PDF) należy podpisać profilem ePUAP na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
  3. Podpisany plik należy przesłać na adres mailowy dokumentacja@przychodnia-przemysl.pl

ODBIÓR DOKUMENTACJI

  • Odbiór osobisty 
  • Wysyłka dokumentacji w formacie elektronicznym na podany adres mailowy


SZCZEGÓLNE PRZYPADKI

Odbiór w imieniu innej osoby

wyłącznie dokumenty o charakterze prawnym będą respektowane – oświadczenie notarialne, decyzja sądu

Wnioski składane w formie telefonicznej, listownej lub w imieniu innej osoby bez dokumentów poświadczających upoważnienie do dokumentacji medycznej będą odrzucane.

Po raz pierwszy w żądanym okresiePo raz kolejny w żądanym okresie
Kserokopia lub wydruk (1 strona)0,00 zł0,47 zł
Wyciąg lub odpis
(1 strona)
0,00 zł13,46 zł
Środki komunikacji
elektronicznej
0,00 zł0,00 zł
Informatyczny
nośnik danych
0,00 zł2,59 zł

Podstawa prawna:

  • Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Dz. U. 2018 poz. 1000 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

Podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana przez zakład opieki zdrowotnej:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (…);
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych (…);
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, na informatycznym nośniku danych, przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) w przypadku dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej (…) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, w wysokości określonej w obowiązujących przepisach*.

Przedmiotowa opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie w wyżej wyszczególniony sposób (…);
2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (…);
3) w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Podstawa prawna
*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 849).

Il negozio online di steroidi https://italiafarmaci24.com/ fornisce una piattaforma conveniente per l'acquisto di farmaci che migliorano le prestazioni fisiche.

Wenn Sie hochwertige steroide kaufen bei der besten Online Apotheke, sollten Sie AnabolikaLegal aufsuchen und keine Kompromisse eingehen!

Przychodnia Optima w Przemyślu