ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  
        ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  

Kłamstwa Rzecznika Praw Pacjenta o amantadynie

Niestety, ale w stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie amantadyny pojawiają się kłamstwa, co poniżej zaprezentujemy w przesłanych wcześniej do Rzecznika dokumentach i jest dowodem publicznego szykanowania mojego imienia i naszej przychodni. Poniżej komunikat RPP z dnia 30.06.2021, do którego będziemy się dalej odnosić.

https://www.gov.pl/web/rpp/rpp-leczenie-amantadyna—dzialania-rzecznika-praw-pacjenta

Po pierwsze – nie jest prawdą, że Optima nie odniosła się do pierwszego pisma rzecznika z dnia 21.05.2021 RzPP-DPR-WPZ.420.20.2021.AKW. Odpowiedziano w terminie, 7.06.2021. Pismo wpłynęło do Rzecznika 10.06.2021. Poniżej znajduje się skan pisma wraz z załącznikami.

Załączniki (1,3,4):

Ulotka Tamoksyfen: http://leki.urpl.gov.pl/files/26_Tamoxifen_Ebewe.pdf

Medonet i wskazania Tamoksyfen: https://www.medonet.pl/zdrowie,tamoksyfen—ulotka–cena–dawkowanie–lek,artykul,1735289.html

Po drugie, przypominamy o fragmencie komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 16 grudnia 2020 (Załącznik 2):  

(… )Jednocześnie, Minister Zdrowia informuje, że zostały wydane zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu (…) , na podstawie których wprowadzany jest do obrotu produkt w opakowaniach przeznaczonych na inne rynki.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617) lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

Produkty wprowadzone do obrotu w opakowaniach obcojęzycznych oraz inne znajdujące się w obrocie produkty zawierające amantadynę mogą być ordynowane przez lekarza we wszystkich wskazaniach rejestracyjnych oraz poza tymi wskazaniami zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i mogą być wydawane z apteki bez ograniczeń wynikających z powyższego obwieszczenia.

Warto dodać, że Rzecznik Praw Pacjenta zachowuje się przynajmniej arogancko a jego pismo ma na celu publiczne zastraszenie placówki i potencjalnie całe środowisko lekarskie. Bo w jakim celu zgłasza się do Przychodni o dane, o które jednocześnie prosi NFZ w tym samym czasie? I jednocześnie straszy nas karą na 50 000zł za brak dostarczenia?

Idąc dalej – jeśli mowa jest o aktualnej wiedzy medycznej co do skuteczności amantadyny, jest wiele badań i publikacji potwierdzających potencjał leczniczy amantadyny [1,2,3,4,5,6,7,8 – linki na dole tekstu]. To , że rada medyczna nie rekomenduje niczego skutecznego w leczeniu i hamowaniu replikacji wirusa SARS-CoV-2 nie jest argumentem do dyskredytacji leczenia choroby COVID-19.

Rada medyczna do dzisiaj niczego nie zarekomendowała o potwierdzonej skuteczności w hamowaniu repliki wirusa i tym samym nie przyczyniła się do efektywności leczenia. Nic nie wniosła od początku pandemii w tej kwestii w leczeniu ambulatoryjnym, pozostawiając lekarzy i pacjentów samych sobie. Wystarczy spojrzeć na obecne rekomendacje: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu

Rada medyczna nie jest wyrocznią w gabinecie lekarskim i nie warunkuje postępowania. Na szczęście to nadal lekarz podejmuje decyzje, wpisuje rozpoznanie choroby i na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia, gdy pacjent ma takie czy inne objawy.

Test nie jest jedynym warunkiem rozpoznania choroby. Być może potrzeba trochę wiedzy medycznej dla Pana Rzecznika (prawnika). Podam przykład pacjenta z Krakowa – leczony szpitalnie, pacjent trafił na leczenie szpitalne z objawami typowymi dla COVID-19 ze zmianami zapalnymi w układzie oddechowym i mając 40% zajętości płuc. Przez kolejne dni 3 krotnie test ujemny, dopiero 4 test dodatni. I co Pan na to Panie Rzeczniku? Ilu osobom wyszedł test ujemny na początku i finalnie doszło do zgonu, bo nie można było dać diagnozy bez testu? Czy pod tym Pan chętnie się podpisze? 

Wielokrotnie pisałem, że chętnie się spotkam na każdej klinice. Zastanowimy się wspólnie z lekarzami, jak pacjent był leczony, kto go badał, kiedy i jakie brał leki oraz dlaczego tak późno trafił na oddział. Czyli co tak naprawdę było powodem? Omówimy całokształt historii leczenia pacjenta. Może warto to zrobić w imię dobra Pacjenta jako Rzecznik Praw Pacjenta? Jestem do dyspozycji w najbliższym czasie. Już zapowiedziano kolejną falę pandemii, nic nie mam do ukrycia. A być może to Państwo coś ukrywacie?

Badania i doniesienia o amantadynie są z całego świata:

  1. https://www.nature.com/articles/s41594-020-00536-8 – USA
  2. https://www.researchsquare.com/article/rs-121743/v1 – Dania
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8063946/ – Niemcy
  4. https://www.nature.com/articles/s41392-021-00558-8 – Chiny
  5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33344913/ – Pakistan
  6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092485792030162X?via%3Dihub – USA
  7. https://www.eurekaselect.com/183729/article – Turcja
  8. https://link.springer.com/article/10.1007/s43440-021-00231-5 – Hiszpania i Meksyk

Related Posts

Il negozio online di steroidi https://italiafarmaci24.com/ fornisce una piattaforma conveniente per l'acquisto di farmaci che migliorano le prestazioni fisiche.

Wenn Sie hochwertige steroide kaufen bei der besten Online Apotheke, sollten Sie AnabolikaLegal aufsuchen und keine Kompromisse eingehen!

Przychodnia Optima w Przemyślu