ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  
        ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  

Skuteczność amantadyny potwierdzona w badaniach, zwiększa przeżywalność pacjentów ponad 4-krotnie?


W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy w Polsce zostały zakończone dwa, wcześniej niepublikowane badania dotyczące skuteczności amantadyny. Z analizy treści publikacji zastosowanie amantadyny w procesie leczenia osób chorych na COVID-19 przyniosło zadowalające rezultaty, znacząco zwiększała przeżywalność pacjentów i poprawę stanu zdrowia. 

W szczególności, w jednym badaniu wykazano, że w grupie bez podanej amantadyny przeżywało zaledwie 9% pacjentów, w przeciwieństwie do grupy z amantadyną, gdzie przeżywalność wynosiła 40,5%, tym samym zwiększając ponad 4-krotnie szansę przeżycia chorych będących pod respiratorem. Przyjęta i opisana metodologia badania daje wysokie prawdopodobieństwo skuteczności leczenia amantadyną także ciężkich przypadków zachorowań spowodowanych wirusem SARS-CoV-2. Badanie przeprowadzono w Szpitalu w Szczecinie, finansowane z Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), opublikowane w renomowanym anglojęzycznym czasopiśmie medycznym International Journal of Infectious Diseases. [1]

Drugie badanie zostało sfinansowane ze środków Agencji Badań Medycznych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia, z ośrodkiem koordynującym w Lublinie. Wstępne wyniki wskazywały na trend w kierunku skuteczności amantadyny w stosunku do placebo jeszcze w lutym i kwietniu tego roku [2]. Finalne wyniki zostały już przekazane do ABM, jednocześnie na ten moment nie zostały upublicznione. Według doniesień medialnych [3], jak sam współautor tego badania wskazuje, że wynik jest nieco inny niż wcześniej w badaniu w Katowicach. Co ważne, w decyzji Rzecznika Praw Pacjenta zakazującej stosowanie amantadyny przez placówkę OPTIMA, jako kluczowy dowód w sprawie opierto się na notatce z Agencji Badań Medycznych i wstępnych, nieopublikowanych wynikach z badań przeprowadzonych w Katowicach.

Decyzja o zakazie stosowania amantadyny przez naszą placówkę nie została wycofana przez Rzecznika Praw Pacjenta mimo publicznych deklaracji:

 Zakaz ten obowiązuje do czasu potwierdzenia skuteczności takiego postępowania medycznego w oparciu o wiarygodne i rzetelne dane naukowe.” 

Recznik Praw Pacjenta, 11.02.2022 [4]

W myśl argumentacji Rzecznika decyzja powinna być wycofana z obiegu prawnego zgodnie z zawartą deklaracją. Do tej pory tak się jednak nie stało (mimo, że Rzecznik został poinformowany o nowych badaniach przez naszą placówkę w piśmie z dnia 3 października 2022).

Szczegóły odnośnie badań

Warto wgłębić się w wyniki badania ze Szczecina, które jest w pełni publiczne, zrecenzowane i opublikowane w renomowanym czasopiśmie. Przedstawiamy wybrane fragmenty badania (jednocześnie zachęcamy do własnej analizy i wniosków). Wskazane badanie wskazuje skuteczność amantadyny (niski błąd wynoszący p=0.001),  jest aktualną wiedzą medyczną (artykuł naukowy opublikowany 21 września 2022 w prestiżowym czasopiśmie).

Co ważne, amantadynę podawana cięzko chorym pacjentom, pod respiratorem w wysokich dawkach 400mg/doba nawet przez kilkanaście dni. Amantadynę podawano jako dodatek do już istniejących terapii i stosowano ze wszystkimi innymi lekami jednocześnie. Nie wykazano skutków ubocznych, wręcz odwrotnie. Grupy pacjentów poddawano wszelkim analizom statystycznym i matematycznym upewniając się w wiarygodności wyniku. Potwierdzają one wysoką jakość analizy i wysoką pewność wyniku. Warto także nadmienić, że współautorem pracy naukowej jest prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych, członek ówczesnej Rady Medycznej przy Premierze RP. Rekomendacje tych ekspertów były również brane przez Rzecznika Praw Pacjenta przy wydaniu decyzji o zakazie stosowania amantadyny.

Wyniki:
Pacjenci otrzymujący amantadynę byli znacznie starsi, z medianą wieku 67 (IQR: 60 – 71) lat, w porównaniu z grupami bez amantadyny (mediana: 63 (IQR: 58 – 68) lat, p=0,032, z nieco wyższą liczbą płytek krwi i poziomem D-dimerów. Nadciśnienie tętnicze było statystycznie częstsze w grupie leczonej amantadyną (59,5% vs. 45%, p=0,025). 

Mimo to:
Całkowita śmiertelność wyniosła 72,6% i była znacznie niższa wśród pacjentów leczonych amantadyną (59,5%, n=84) w porównaniu z grupą kontrolną (91%, n=91), p=0,001. W modelach wieloczynnikowych podawanie amantadyny było niezależnie związane z niższą śmiertelnością [HR: 0,220 (CI: 0,146 – 0,333), p = 0,001)]. Ponadto przeżycie uległo poprawie u pacjentów, którzy otrzymywali amantadynę późno – podanie amantadyny po 5. dobie wiązało się niezależnie z niższą śmiertelnością [HR: 0,560 (CI: 0,313 – 0,999), p = 0,050). 

Wnioski:
U pacjentów leczonych na OIT z ciężką niewydolnością oddechową podawanie amantadyny wiązało się z mniejszą śmiertelnością, co może wiązać się z potencjalnym działaniem przeciwzapalnym i immunomodulacyjnym tego środka.

International Journal of Infectious Diseases
International Journal of Infectious Diseases

Badanie w Lublinie, co dalej?

Informacja o zakończeniu drugiego badania w Lublinie, przekazaniu wyników do Agencji Badań Medycznych i wiele ciekawych komentarzy oraz spostrzezeń na temat badań amantadyny ukazała się w portalu Onet (Medonet.pl) 31 października 2022. Z nieznanych powodów, cały artykuł został usunięty z portalu zaledwie w dwie godziny po jego opublikowaniu. Jednocześnie dostępna jest kopia artykułu dostępna pod linkiem. Zachęcamy do jego lektury.

Uważamy, że działania o charakterze administracyjnym utrudniające lub wręcz blokujące proces leczenia należy ocenić, jako stojące w sprzeczności z celem i zadaniami instytucji, która ma chronić prawa pacjenta. Tym samym gwarantując dostęp do wszelkich możliwych metod w celu ratowania im zdrowia i życia. W swojej decyzji Rzecznik Praw Pacjenta wskazał, że “lekarz może stosować u pacjentów produkty lecznicze poza wskazaniami (tzw. off-label), niemniej takie postępowanie musi być zgodne z aktualną wiedzą medyczną”. Cytowane badanie wskazuje skuteczność amantadyny (błąd p=0.001),  jest aktualną wiedzą medyczną (artykuł naukowy opublikowany 21 września 2022 w prestiżowym czasopiśmie).

Dalsze blokowanie tego sposobu leczenia działa na szkodę społeczną, zwiększa ryzyko niepotrzebnych powikłań pacjentów oraz nadmiarowych zgonów dziesiątek tysięcy osób w Polsce. Na dzień naszej publikacji, decyzja Rzecznika Praw Pacjenta niestety nie została dalej odwołana. Niezależnie, tę decyzję zaskarżyliśmy do sądu jeszcze w marcu 2022 roku. Od wprowadzonego zakazu minęło już 8 miesięcy. Niestety do tej pory nie został jeszcze wyznaczony termin rozprawy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Uważam, że ta sprawa powinna zostać rozpatrzona w trybie priorytetowym.

Włodzimierz Bodnar
pediatra, specjalista chorób płuc

Źródła

  1. Chober, D., Czajkowski, Z., Aksak-Wąs, B., Dalewska-Kucharczyk, K., Hołubczak, K., Karasińska-Milchert, S., Jaremko, M., Skowron, M., Karasińska-Cieślak, M., & Parczewski, M. (2022). Improved survival in ICU in severe COVID-19 associated with amantadine use – retrospective study. International Journal of Infectious Diseases. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2022.09.026
  2. Konrad Rejdak: rysuje się trend na korzyść amantadyny. Kontynuujemy badania https://www.rynekzdrowia.pl/Farmacja/Konrad-Rejdak-rysuje-sie-trend-na-korzysc-amantadyny-Kontynuujemy-badania,231617,6.html
  3. Nowe badanie nad skutecznością amantadyny. Współautor: wynik jest inny niż wcześniej, Medonet.pl, 31.10.2022, dostęp: 31.10.2022 https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/leczenie-koronawirusa%2Cnowe-badanie-nad-skutecznoscia-amantadyny–wspolautor–wynik-jest-inny-niz-wczesniej%2Cartykul%2C23280309.html
    Kopia: http://web.archive.org/web/20221031175226/https://www.medonet.pl/koronawirus-pytania-i-odpowiedzi/leczenie-koronawirusa,nowe-badanie-nad-skutecznoscia-amantadyny–wspolautor–wynik-jest-inny-niz-wczesniej,artykul,23280309.html
  4. Stosowanie amantadyny u pacjentów chorych na Covid 19 narusza zbiorowe prawa pacjentów do leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną – strona Rzecznika Praw Pacjenta, 11.02.2022 https://www.gov.pl/web/rpp/stosowanie-amantadyny-u-pacjentow-chorych-na-covid-19-narusza-zbiorowe-prawa-pacjentow-do-leczenia-zgodnego-z-aktualna-wiedza-medyczna.

Powiązane wpisy

Il negozio online di steroidi https://italiafarmaci24.com/ fornisce una piattaforma conveniente per l'acquisto di farmaci che migliorano le prestazioni fisiche.

Wenn Sie hochwertige steroide kaufen bei der besten Online Apotheke, sollten Sie AnabolikaLegal aufsuchen und keine Kompromisse eingehen!

Przychodnia Optima w Przemyślu