ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  
        ul. Św. Jana 32     16 677 00 79       Pn - Pt: 08:00 - 18:00
  

Izby Lekarskie prześladują przychodnie i lekarzy, które nie zamknęły się na pacjentów?

Kolejna fala za nami … i niestety przyszedł czas na rozliczenie lekarzy, którzy podjęli się leczenia chorych na COVID-19, działając zgodnie z etyką lekarską i troską o zdrowie pacjenta – nie zamykając przed nimi drzwi. I potencjalnie za to wyciągnie się konsekwencje, wraz z odebraniem tym lekarzom prawa wykonywania zawodu? Ale czy na pewno chodzi tylko o procedury … a nie o coś więcej?

Do naszej przychodni trafiło pismo od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który żąda od nas wydania całej dokumentacji wszystkich naszych lekarzy i ich pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym COVID-19. Zarówno leczonych amantadyną i jej pochodnymi, jak i leczonych bez tego leku. Takich pacjentów jest kilka tysięcy. Co przekłada się na dziesiątki tysięcy stron dokumentacji.

Pismo od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Izbie Lekarskiej w Krakowie

Trudno zrozumieć intencje Izby Lekarskiej, ponieważ żądanie nie dotyczy żadnego konkretnego pacjenta, lekarza, ani sytuacji. Czyżby dotyczyło to całokształtu, naszej filozofii, aby po prostu leczyć pacjentów? Bo ośmieliliśmy się badać pacjentów chorych na COVID-19, zamiast zgodnie z procedurą skazywać na izolację, utratę zdrowia lub śmierć? Bo leczyliśmy ambulatoryjnie m.im. amantadyną, mimo że do dzisiaj nie ma rekomendacji żadnego leku do leczenia w domu na COVID-19? [1] Pozostaje nam się domyślać. Nasze obserwacje o skuteczności amantadyny były podstawą do rozpoczęcia badań klinicznych amantadyny w Polsce, a obecnie badaniem zajmuje się międzynarodowe konsorcjum składające się z 12 uniwersytetów w Europie. [2-3] Izby Lekarskie nie pierwszy raz już prowadzą postępowania przeciwko swoim członkom (chociaż ich głównym zadaniem jest chronić lekarzy, a nie szykanować). Niestety Izby powszechnie występują przeciwko lekarzom, zastraszają ich, czego mieliśmy już okazję doświadczyć w czasie trwania pandemii wobec tych, którzy mieli odwagę coś krytykować publicznie.

Wróćmy do genezy – skąd wzięły się procedury i komu one naprawdę służą, cytując jeden z artykułów poświęconej tej tematyce:

“Wszystko zaczęło się na przełomie XIX i XX w. od niejakiego Johna Davisona Rockefellera, amerykańskiego przemysłowca, który poprzez finansowanie ośrodków naukowych – w największym skrócie, wprowadził zunifikowanie sposobów leczenia. To zaś otworzyło drogę do zmonopolizowania leczenia, które polegało na wyeliminowaniu wszelkich przejawów działań poza ustalonymi z góry i zatwierdzonymi przez wybrane gremia sposobów leczenia.

Trudno nawet w tej sytuacji winić samego medyka, który po prostu stosuje wyznaczoną procedurę. Jeśli nawet widzi, że nie przynosi ona żadnych efektów, w dalszym ciągu ją stosuje, będąc w zgodzie z prawem. W słuszności tej postawy utwierdzają lekarza samorządy lekarskie występujące jako Izby Lekarskie, którym z niewiadomych względów nadano uprawnienia np. do cofania lekarzowi prawa wykonywania zawodu, choć owe Izby w żaden sposób tego prawa mu nie nadały, ponieważ zrobiła to uczelnia, wydając dyplom ukończenia studiów medycznych.

Stosowanie procedur medycznych zostało obwarowane prawnie, co spowodowało, że medyk, nawet będąc przekonany o nieskuteczności leczenie, wiedząc, że inna np. pozaproceduralna metoda będzie skuteczna, rzadko kiedy ma odwagę do jej wdrożenia, ponieważ grożą mu za to konkretne konsekwencje prawne. Z kolei za działanie zgodne z procedurą, ale nieskuteczne – żadnych konsekwencji nie przewidziano. Więcej – może wówczas liczyć na przychylność koncernów farmaceutycznych, które sowicie wynagradzają tych lekarzy, którzy przepisują „właściwe” leki. Im więcej – tym lepiej.” [4]

Przypuszczam, że mandat Izbom do niszczenia naszej przychodni dał opublikowany jakiś czas temu paszkwil w prasie. Odniosę do tego tematu: wśród leczonych przeze mnie pacjentów w ostatnich 12 miesiącach było ponad 1200 pacjentów z czynnym zapaleniem płuc (co można także łatwo sprawdzić w systemach). Na świecie, czy w Polsce średnia śmiertelność takich pacjentów sięga ponad 20%? [5-7] Statystycznie więc mogło umrzeć wielokrotnie więcej. A zmarło według statystyk ‘tylko 17’ (chociaż nie wiadomo na co, ważne, że byli kiedyś w naszej przychodni, więc można przypisać zgon). Tylko że chorzy to nie statystyka. Każdy pacjent jest inny, wymaga zbadania, diagnozy na podstawie badania i doświadczenia lekarza. A w Polsce jak widać, to dziennikarz ma prawo kwestionować rozpoznania lekarza, a Izby Lekarskie w tym temacie milczą, ba, idą tą drogą dalej zgodnie z wiedzą dziennikarza, a nie wiedzą medyczną.

Nie pierwszy raz niewygodne osoby są szykanowane. [8] Mariusz Łapiński, były minister zdrowia w latach 2001–2003 opowiada po latach o swojej decyzji, która uderzyła w czyjś interes: 

“Obliczyłem, że firmy stracą na tym jakieś 1,2 mld zł zysku rocznie. Bałem się, że to uderzy we mnie. Miałem rację. Gdy już cały ten czarny PR wobec mnie minął, te wszystkie artykuły o tym, że jadam sushi jako socjaldemokratyczny minister, że mam wannę z hydromasażem i szereg innych rzeczy, to okazało się, że firmy farmaceutyczne złożyły się. Moja głowa kosztowała 15 mln złotych. Tyle zapłaciły firmy za czarny PR – dodał były minister.” [9]

Przytoczę jeden z moich własnych przypadków destrukcyjnego działania izby lekarskiej a konkretnie przedstawiciela z Przemyśla. W 1998 roku chciałem podjąć dalsze kształcenie i otworzyć specjalizację z alergologii dziecięcej. Otrzymałem zgodę od kierownika specjalizacji Profesor Danuty Chmielewskiej, ówczesnego Konsultanta Krajowego Profesor Ewy Niżankowskiej, konsultanta z pediatrii Ryszarda Korczowskiego oraz obecnego w tym okresie Lekarza Wojewódzkiego, Antoniego Szynglarewicza. Kiedy osobiście zgłosiłem się w celu uzyskania zgody, wyleciałem z hukiem z gabinetu. Nie dostałem akceptacji Pełnomocnika Delegatury OIL w Przemyślu. Tego samego, który wszczął w październiku 2020 procedurę postępowania dyscyplinarnego przeciwko mojej osobie, bo podejmuję się leczenia ludzi z chorobą COVID-19. Wówczas nieudaną, bo Izba Lekarska i Rzecznik nie nadali toku sprawy. Tylko dzięki presji mediów i społeczeństwa. [10-11]

Nieprawdą jest, że wielu lekarzy wyjeżdża z Polski jedynie z pobudek finansowych. Jeśli Izba Lekarska, która wyłącznie zajmuje się procedurami, jak choćby wydanie zgody na wyjazd lekarza za granice, do dzisiaj nie pochyliła się nad złożonością tego problemu?

Nie podjęto konkretnych kroków, gdy na potęgę wypisuje się antybiotyki przez telefon bez badania pacjentów. Nawet w chorobach o mniej groźnym przebiegu tego nie praktykowano. To gdzie jest etyka, a gdzie jej nie ma?

Leczenie COVID-19 w Polsce przez telefon

Takie traktowanie lekarzy może przyczyni się w końcu, że sami lekarze wystąpią z wnioskiem utworzenia prawdziwej, niezależnej grupy zawodowej, która stanie na straży i w obronie lekarzy. Podejmie zdecydowane kroki co do zasad pracy lekarzy, podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych decyzji sposobu kształcenia młodych lekarzy i ich przyjaznego traktowania. Stworzenie im dogodnych warunków pracy i rozwoju zawodowego.

Apeluję dzisiaj do lekarzy. Stwórzmy jeden front, stwórzmy niezależną izbę lekarską. Skierujemy wniosek do Sejmu. Zaręczam, że jest wiele osób w Polsce, w Rządzie, Sejmie i Senacie, które myślą podobnie. Apeluję do wszystkich zawodów medycznych, a w szczególności do rezydentów. To w Was jest przyszłość i nadzieja na następne lata, abyście mogli zostać w kraju. Jeśli obecnie nie wystąpimy z inicjatywą, to już nigdy tego nie zmienimy. Jest wola polityczna oraz poparcie społeczne. Bo w to, że dokona się całkowita reorganizacji obecnych Izb Lekarskich, osobiście nie wierzę.

Zachęcam do udostępnienia i komentowania,

Lekarz pediatra, pulmonolog Włodzimierz Bodnar,
kontakt dla zainteresowanych: media@przychodnia-przemysl.pl

Źródła:

 1. Zalecenia dotyczące postępowania u osób z chorobą COVID-19 leczonych w domu, Konsultanci krajowi. 2.02.2021 https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-dotyczace-postepowania-u-osob-z-choroba-covid-19-leczonych-w-domu
 2. The efficacy of amantadine hydrochloride in the treatment of COVID-19 – a single-center observation study, ResearchSquare, preprint https://www.researchsquare.com/article/rs-493154/v1
 3. Amantadyna hamuje COVID-19! Rozpoczęte w Polsce badania nad lekiem poprowadzą też inne ośrodki wchodzące w skład światowego konsorcjum. Polska Times, 13.05.2021 https://polskatimes.pl/amantadyna-hamuje-covid19-rozpoczete-w-polsce-badania-nad-lekiem-poprowadza-tez-inne-osrodki-wchodzace-w-sklad-swiatowego/ar/c1-15610741
 4. Lekarz już nie leczy. Tak koncerny uśmierciły służbę zdrowia. Gazeta Bałtycka, 9.09.2019 http://gazetabaltycka.pl/promowane/lekarz-juz-nie-leczy-tak-koncerny-usmiercily-sluzbe-zdrowia
 5. Liu J, Zhang S, Wu Z, et al. Clinical outcomes of COVID-19 in Wuhan, China: a large cohort study. Ann. Intensive Care. 2020; 10: 99. https://annalsofintensivecare.springeropen.com/articles/10.1186/s13613-020-00706-3
 6. Feng Z, Yu Q, Yao S, et al. Early prediction of disease progression in COVID-19 pneumonia patients with chest CT and clinical characteristics. Nat Commun. 2020; 11: 4968. https://www.nature.com/articles/s41467-020-18786-x
 7. Du RH, Liang LR, Yang CQ et al. Predictors of Mortality for Patients with COVID-19 Pneumonia Caused by SARS-CoV-2: A Prospective Cohort Study. Eur Respir J. 2020; 55: 2000524. https://erj.ersjournals.com/content/early/2020/04/01/13993003.00524-2020
 8. Czarny PR. Jak lobbyści firm farmaceutycznych naciskają na urzędników? PolskieRadio24, 28.06.2018 https://www.polskieradio24.pl/130/6718/Artykul/2161931,Czarny-PR-Jak-lobbysci-firm-farmaceutycznych-naciskaja-na-urzednikow
 9. Wojna o amantadynę, czyli schizofrenia po polsku. Dlaczego autorytety medyczne przypuściły atak na ten lek? Gazeta Krakowska, 19.04.2021. https://plus.polskatimes.pl/wojna-o-amantadyne-czyli-schizofrenia-po-polsku-dlaczego-autorytety-medyczne-przypuscily-atak-na-ten-lek/ar/c15-15561840
 10. Lekarz twierdzi, że jest w stanie wyleczyć każdego chorego na COVID-19. TVKrosno.pl, 30.10.2020 http://tvkrosno.pl/lekarz-twierdzi-ze-jest-w-stanie-wyleczyc-kazdego-chorego-na-covid-19-3699/
 11. Doktorowi Bodnarowi na razie nic nie grozi, ale lekarz stąpa po cienkim lodzie. Sanok24.pl, 23.11.2020 https://sanok24.pl/doktorowi-bodnarowi-na-razie-nic-nie-grozi-ale-lekarz-stapa-po-cienkim-lodzie-633/

Powiązane wpisy

Il negozio online di steroidi https://italiafarmaci24.com/ fornisce una piattaforma conveniente per l'acquisto di farmaci che migliorano le prestazioni fisiche.

Wenn Sie hochwertige steroide kaufen bei der besten Online Apotheke, sollten Sie AnabolikaLegal aufsuchen und keine Kompromisse eingehen!

Przychodnia Optima w Przemyślu